Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มีนาคม. 2565

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ มัคคุเทศก์รุ่นที่ 1-5 (อลิอันซ์ อยุธยา รุ่น 1-5)

อ่านต่อ