Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมฯ

มุ่งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความด้านรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา และพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ในแหล่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย

อ่านต่อ
17 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเสวนา 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง@ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

เพื่อเป็นการเผยแพร่เหตุการณ์วันสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของการปกครองไทยภายในศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

อ่านต่อ
26 เมษายน 2566

โครงการอบรมอาสาสมัครนำชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย (พนักงานสถาบัน)

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการอบรมอาสาสมัครนำชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

อ่านต่อ
13 มีนาคม. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยกับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย @ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 

อ่านต่อ
14 ตุลาคม 2565

49 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

เมื่อ 49 ปีที่แล้ว ได้เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองนั่นก็คือการลุกฮือของประชาชนเพื่อขับไล่รัฐบาลทหารทหาร

อ่านต่อ
11 ตุลาคม 2565

“กบฏบวรเดช” ความขัดแย้งเบื้องแรกหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

ย้อนกลับไปในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2476 สยามได้เกิดเหตุการณ์สู้รบกลางเมือง ที่ทหารร่วมมือกับพลเรือนต่อสู้กับทหารที่ร่วมมือกับพลเรือนด้วยกัน

อ่านต่อ