Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยกับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย @ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 

อ่านต่อ
14 ตุลาคม 2565

49 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

เมื่อ 49 ปีที่แล้ว ได้เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองนั่นก็คือการลุกฮือของประชาชนเพื่อขับไล่รัฐบาลทหารทหาร

อ่านต่อ
11 ตุลาคม 2565

“กบฏบวรเดช” ความขัดแย้งเบื้องแรกหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

ย้อนกลับไปในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2476 สยามได้เกิดเหตุการณ์สู้รบกลางเมือง ที่ทหารร่วมมือกับพลเรือนต่อสู้กับทหารที่ร่วมมือกับพลเรือนด้วยกัน

อ่านต่อ
30 มิถุนายน 2565

สถาบันพระปกเกล้า เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยแหล่งเรียนรู้การเมืองการปกครองแห่งใหม่ ใจกลางเมือง

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในฐานะประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ
29 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และโรงเรียนสามเสน เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ แหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่

คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และโรงเรียนสามเสน เข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

อ่านต่อ
29 มิถุนายน 2565

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมและศึกษาพัฒนาการการเมืองการปกครอง

อ่านต่อ