Image
Loading
Image
 • เส้นทางประชาธิปไตย  เส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยและการเมืองโลก


  นำเสนอเส้นเวลาห่งประวัติศาสตร์ไทย  และประวัติศาสตร์การเมืองโลก แสดงเหตุการณ์อันเป็นเส้นทางเวลาที่พาดยาวจากอดีต  แสดงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในไทย คู่ไปกับเส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในโลก สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ที่สำคัญเพื่อเข้าใจโลกในปัจจุบัน
   
 • Image
  วัน – เวลาที่ให้บริการ

  นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)
  หยุดทุกวันจันทร์ วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

ชั้นที่ 1

ชั้น 1 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง

เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องราวประชาธิปไตย

ชั้นที่ 2

ชั้น 2 นิทรรศการการเมืองการปกครองไทย

ร่วมกันเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองไทย ผ่านบริบทและประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชั้นที่ 3

ชั้น 3 นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย

ร่วมกันเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองไทย ผ่านบริบทและประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชั้นที่ 4

ชั้น 4 ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและนิทรรศการหมุนเวียน

สถานที่รองรับกิิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย

ชั้น 1 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง
ชั้น 2 นิทรรศการการเมืองการปกครองไทย
ชั้น 3 นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย
ชั้น 4 ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและนิทรรศการหมุนเวียน
Image

VDO กิจกรรมเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตยรุ่น2 ปี2566

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐานความรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย และเรียนรู้จากวิทยากรที่มากด้วยความรู้

คลังรูปภาพ

 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

พิธีปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3

เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2567 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3

อ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2567 นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ เลขาธิปการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติบรรยายพิเศษในโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย

อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมฯ

มุ่งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความด้านรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา และพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ในแหล่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย

อ่านต่อ