Image
Loading
Image
 • เส้นทางประชาธิปไตย  เส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยและการเมืองโลก


  นำเสนอเส้นเวลาห่งประวัติศาสตร์ไทย  และประวัติศาสตร์การเมืองโลก แสดงเหตุการณ์อันเป็นเส้นทางเวลาที่พาดยาวจากอดีต  แสดงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในไทย คู่ไปกับเส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในโลก สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ที่สำคัญเพื่อเข้าใจโลกในปัจจุบัน
   
 • Image
  วัน – เวลาที่ให้บริการ

  นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)
  หยุดทุกวันจันทร์ วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

ชั้นที่ 1

ชั้น 1 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง

เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องราวประชาธิปไตย

ชั้นที่ 2

ชั้น 2 นิทรรศการการเมืองการปกครองไทย

ร่วมกันเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองไทย ผ่านบริบทและประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชั้นที่ 3

ชั้น 3 นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย

ร่วมกันเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองไทย ผ่านบริบทและประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชั้นที่ 4

ชั้น 4 ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและนิทรรศการหมุนเวียน

สถานที่รองรับกิิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย

ชั้น 1 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง
ชั้น 2 นิทรรศการการเมืองการปกครองไทย
ชั้น 3 นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย
ชั้น 4 ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและนิทรรศการหมุนเวียน
Image

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถนนหลานหลวง ทางผ่านที่จะนำไปสู่ถนนราชดำเนิน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่คลาสสิค เต็มไปด้วยเรื่องราว เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย

คลังรูปภาพ

 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
 • ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยกับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย @ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 

อ่านต่อ
49 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

เมื่อ 49 ปีที่แล้ว ได้เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองนั่นก็คือการลุกฮือของประชาชนเพื่อขับไล่รัฐบาลทหารทหาร

อ่านต่อ
“กบฏบวรเดช” ความขัดแย้งเบื้องแรกหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

ย้อนกลับไปในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2476 สยามได้เกิดเหตุการณ์สู้รบกลางเมือง ที่ทหารร่วมมือกับพลเรือนต่อสู้กับทหารที่ร่วมมือกับพลเรือนด้วยกัน

อ่านต่อ